PREVENTÍVNE A OCHRANNÉ SLUŽBY

Váš spoľahlivý partner v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti technických zariadení.

Zistiť viac

Služby

Odborné prehliadky a skúšky – revízie vyhradených technických zariadení plynových, tlakových a zdvíhacích.

Plynové zariadenia

 • Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  • Regulačných staníc, novovybudovaných aj existujúcich rozvodov plynu a spotrebičov
 • Odborné poradenstvo pri plynových zariadeniach
 • Vypracovanie a aktualizácia harmonogramov a evidencie plynových zariadení
 • Vypracovanie a aktualizácia miestnych prevádzkových poriadkov a predpisov

Tlakové zariadenia

 • Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
  • Vonkajšie a vnútorné prehliadky, tlakové skúšky tlakových nádob, vzdušníkov, expanzných nádob a kompresorov
 • Odborné poradenstvo pri tlakových zariadeniach
 • Vypracovanie a aktualizácia harmonogramov a evidencie tlakových zariadení
 • Vypracovanie a aktualizácia miestnych prevádzkových poriadkov a predpisov

Zdvíhacie zariadenia

 • Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
  • Žeriavov, pohyblivých pracovných plošín, zdvíhacích príslušenstiev, automobilových a servisných zariadení, zvislých posuvných brán a viazacích a závesných prostriedkov
 • Odborné poradenstvo pri zdvíhacích zariadeniach
 • Vypracovanie a aktualizácia harmonogramov a evidencie zdvíhacích zariadení
 • Vypracovanie a aktualizácia miestnych prevádzkových poriadkov a predpisov

Ostatné služby

 • Montážna a servisná činnosť vyhradených technických zariadení
 • Technická a asistenčná činnosť pri výkone úradných skúšok
 • Zabezpečenie odborných školení v oblasti technických zariadení

Osvedčenia a prístrojové vybavenie

Pri skúškach zariadení používam certifikované a pravidelne kalibrované meracie prístroje.

Osvedčenia

 • Autorizovaný bezpečnostný technik
 • Technik požiarnej ochrany
 • Revízny technik vyhradených technických zariadení
 • Technik merania hrúbok ultrazvukom UTT

Prístroje

 • Multifunkčný merací a detekčný prístroj
 • Ultrazvukový hrúbkomer
 • Inšpekčná endoskopická kamera
 • Manometre s rôznym rozsahom stupnice

Kontaktujte ma

V prípade záujmu o služby alebo cenovú ponuku ma kontaktujte telefonicky, mailom alebo formulárom.

Ing. Norbert Takács
PREVENTÍVNE A OCHRANNÉ SLUŽBY

 • Adresa: Ulica Karola Duchoňa 2437/13, Galanta 924 01
 • IČO: 52832601
 • DIČ: 1084745926
 • Tel: 0910 151 525
 • E-mail: ochrannesluzby@gmail.com